Mom carrying baby in an Ergobaby Omni Breeze Baby Carrier

 

ErgoPromise begränsad livstidsgaranti

Bär med självförtroende

Överlägsen kvalitet. Säkra, lyckliga bebisar.

Ergobaby nöjer sig aldrig med mindre än exceptionellt. Våra bärselar är byggda för att hålla i många år när ditt barn - och din familj - växer.

Det är därför som varje Ergobaby bärsele levereras med ErgoPromise Limited LifeTime Garanti. Om du hittar ett tillverknings- eller materialfel ersätter vi din bärsele eller del utan kostnad.

Vi står fast vid våra produkter så att du kan bära din dyrbara last med förtroende.ERGOBABY POLICY OCH RIKTLINJER FÖR BEGRÄNSAD GARANTI

Ergobaby-produkterna har utformats för att bära och underlätta den mest värdefulla lasten av alla. Med detta i åtanke använder vi exceptionella material och hantverk för att skapa produkter som familjer litar på dag efter dag, och i många fall, barn efter barn. Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar, inte bara när det gäller komfort och ergonomi, utan också när det gäller kvalitet och hållbarhet, och vi står bakom alla våra produkter med enastående kundtjänst och garantier som beskrivs nedan.

ErgoPromise™ begränsad livstidsgaranti

ErgoPromise™ begränsad livstidsgaranti täcker alla bärselar (inklusive hipseat och sjalar), babysitter, väderskydd samt amningskuddar och ger en begränsad garanti mot tillverkningsfel* i material och utförande under produktens hela livslängd*. Ergobaby kommer att tillhandahålla en reservdel eller en ersättningsprodukt efter eget gottfinnande för alla tillverkningsfel i dessa produkter.

ErgoPromise™ Limited Lifetime Warranty täcker inte skador som orsakats av normalt slitage*, olyckshändelse (inklusive förlorade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, icke-standardiserad användning, felaktig användning eller vårdslöshet, eller den naturliga nedbrytningen av färger och material under längre tid och användning. Endast ursprungliga, oförändrade och oförändrade föremål och tillverkningsmetoder täcks.

Tillämpliga produkter som är berättigade till denna garanti täcks endast av den ursprungliga ägaren. Produkten måste köpas från en auktoriserad Ergobaby-försäljare och måste returneras till Ergobaby tillsammans med inköpsbevis för en utvärdering.

*Tillverkningsfel

Ett tillverkningsfel föreligger om produkten avviker från den avsedda utformningen. Ergobaby avgör om det föreligger ett tillverkningsfel efter att ha utvärderat produkten. Defekta material (spännen, remmar, tyg etc.) eller hantverk (sömmar, sömmar, konstruktion etc.) täcks av Ergobabys garantier.

*Livstid

"Livstid" betyder inte din livstid. "Livstid" avser snarare den rimliga livslängden för produkten och dess materialkomponenter. Även om vi strävar efter att använda exceptionella material i våra produkter, slits och försämras alla material med tiden genom användning och exponering för naturliga element, och en produkts livslängd baseras på dess användning i enlighet med instruktionerna, hur väl den tas om hand och hur gammal produkten är. Huruvida en produkt har överskridit sin livslängd bestäms av Ergobaby efter utvärdering av produkten.

*Slitage och slitage

"Alla produkter utsätts för normalt slitage, vilket är skador som uppstår vid normal användning. Alla komponenter och material försämras med tiden, genom användning och exponering för naturliga element, och det finns en naturlig nedbrytning och blekning av tyger under normal användning och tid.

2 års begränsad garanti – barnvagnar

Ergobaby ger en begränsad garanti på 2 år, från och med första köpet, på sina barnvagnar, inklusive Metro Compact City Stroller och 180 Reversible Stroller (men exklusive tillbehör till barnvagnen), mot fabrikationsfel* i material och utförande. Ergobaby kommer att tillhandahålla en ersättningsdel eller en ersättningsprodukt efter eget gottfinnande för alla tillverkningsfel i dessa produkter.

Denna begränsade garanti täcker inte skador som orsakats av normalt slitage*, olyckor (inklusive förlorade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, icke-standardiserad användning, felaktig användning eller vårdslöshet, eller den naturliga nedbrytningen av färger och material under längre tid och användning. Endast ursprungliga, oförändrade och oförändrade föremål och tillverkningsmetoder täcks.

Tillämpliga produkter som är berättigade till denna garanti täcks endast vad gäller den ursprungliga ägaren. Produkten måste köpas från en auktoriserad Ergobaby-försäljare och måste returneras till Ergobaby tillsammans med inköpsbevis för en utvärdering.

1 års begränsad garanti

Ergobaby ger en 1 års begränsad garanti, från och med det första köpet, på alla produkter som inte omfattas av ErgoPromise™ Limited Lifetime Warranty eller 2 års begränsad garanti för barnvagnar, mot fabrikationsfel* i material och utförande. Ergobaby kommer att tillhandahålla en ersättningsdel eller en ersättningsprodukt efter eget gottfinnande för alla tillverkningsfel i dessa produkter.

Denna begränsade garanti täcker inte skador som orsakats av normalt slitage*, olyckor (inklusive förlorade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, icke-standardiserad användning, felaktig användning eller vårdslöshet, eller den naturliga nedbrytningen av färger och material under längre tid och användning. Endast ursprungliga, oförändrade och oförändrade föremål och tillverkningsmetoder täcks.

Tillämpliga produkter som är berättigade till denna garanti täcks endast vad gäller den ursprungliga ägaren. Produkten måste köpas från en auktoriserad Ergobaby-försäljare och måste returneras till Ergobaby tillsammans med inköpsbevis för en utvärdering.

2 års begränsad garanti – Evolve 3-i-1 barnstol

Ergobaby erbjuder en 2 års begränsad garanti, som gäller från dagen Evolve 3-i-1-barnstolen köptes (exklusive tillbehör eller reservdelar som köpts separat från det ursprungliga köpet), mot tillverkningsfel* i material och utförande. Ergobaby kommer att förse dig med en ersättande del eller produkt beroende på tillverkningsdefekten på produkterna.

Denna begränsade garanti täcker inte skador som uppstått vid normal användning*, olyckor (inklusive borttappade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, användning utöver det normala, felaktig användning eller oaktsamhet, eller det naturliga slitage av färg och material som uppstår då produkten används en längre tid. Endast originaldelar, oförändrat och icke modifierat material och utförande omfattas av denna garanti.

Det är endast den ursprungliga ägaren som kan utnyttja garantin som täcker de berättigade produkterna. Produkten måste ha köpts av en auktoriserad Ergobaby återförsäljare och måste returneras till Ergobaby för utvärdering tillsammans med kvitto.

1 års begränsad garanti

Ergobaby erbjuder en 1 års begränsad garanti på alla barnstolar eller reservdelar som köpts separat från det ursprungliga köpet mot tillverkningsfel* i material och utförande. Garantin gäller från dagen produkten/produkterna köptes. Ergobaby kommer att förse dig med en ersättande del eller produkt beroende på tillverkningsdefekten på produkterna.

Denna begränsade garanti täcker inte skador som uppstått vid normal användning*, olyckor (inklusive borttappade/stulna produkter), felaktig skötsel eller rengöring, användning utöver det normala, felaktig användning eller oaktsamhet, eller det naturliga slitage av färg och material som uppstår då produkten används en längre tid. Endast originaldelar, oförändrat och icke modifierat material och utförande omfattas av denna garanti.

Det är endast den ursprungliga ägaren som kan utnyttja garantin som täcker de berättigade produkterna. Produkten måste ha köpts av en auktoriserad Ergobaby återförsäljare och måste returneras till Ergobaby för utvärdering tillsammans med kvitto.

Skicka in ett garantianspråk

Om du tror att din produkt har ett legitimt tillverkningsfel, vänligen kontakta Ergobabys kundtjänst så att vi kan hjälpa dig att avgöra vilken garanti som kan vara tillämplig. Det kan krävas ett bevis på köp och att du skickar den aktuella produkten till Ergobaby. Försändelsen av produkten måste vara förbetald och försäkrad. Om anspråket fastställs vara giltigt kan du ha rätt till ersättning för anspråket (inklusive extra kostnader som du ådragit dig på grund av anspråket). Ergobaby ansvarar inte för förlorade inkommande paket. Om reklamationen anses vara giltig kommer Ergobaby att besluta om eventuella ersättningsdelar eller ersättningsprodukter, baserat på typen av returnerad produkt och tillgången på ersättningsdelar, stilar, modeller, färger och mönster.

EU och Storbritannien: customersupport@ergobaby.eu eller 0049-40-421-065-0

Internationellt (utanför USA, Kanada eller Europa)

Vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller distributör för frågor om garantin.

Återbetalningar och byten

Alla återbetalningar och utbyten hanteras av din lokala återförsäljare eller distributör.

Olika eller ytterligare garantirättigheter kan finnas i köparens jurisdiktion. I den mån det finns olika eller ytterligare garantirättigheter enligt lagarna i köparens jurisdiktion ska dessa garantier gälla och vara ett tillägg till de garantirättigheter som anges här.